Srinagar Uttarakhand Vidhan Sabha (Assembly) Elections – Results, Dates, Seats

Srinagar Vidhan Sabha (Assembly) Elections Results – List of Winners & Runners up.


Previous MLAs of Srinagar

List of Vidhan Sabha seats in Uttarakhand


Chief Electoral Officer (CEO) of Uttarakhand

..