Pharenda Uttar Pradesh Vidhan Sabha (Assembly) Elections – Results, Dates, Seats

Pharenda Vidhan Sabha (Assembly) Elections Results – List of Winners & Runners up.


Previous MLAs of Pharenda

List of Vidhan Sabha seats in Uttar Pradesh


Chief Electoral Officer (CEO) of Uttar Pradesh

..