Senthamangalam Tamil Nadu Vidhan Sabha (Assembly) Elections – Results,

Senthamangalam Vidhan Sabha (Assembly) Elections Results – List of Winners & Runners up.


Previous MLAs of Senthamangalam

List of Vidhan Sabha seats in Tamil Nadu


Chief Electoral Officer (CEO) of Tamil Nadu

..