Shoshit Samaj Adhikar Party

Contact Us

Party Office
Tehsil – Kole,
Thana – Gandhi Park,
Janpad – Aligarh,
Uttar Pradesh – 202001.