Samajwadi Jan Parishad

Contact Us

Party Office
Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road,
Mahagiri, Thane (W)-400601
(Maharashtra).