Ekta Kranti Dal U.P.

Contact Us

Party Office
C/o Satyapal Sagar,
Amanjai Jalal Nagar,
Opp. Chhotti Line,
Shahjahapur (Uttar Pradesh).