Sanakhemundi Odisha Vidhan Sabha (Assembly) Elections – Results, Dates, Seats

Sanakhemundi Vidhan Sabha (Assembly) Elections Results – List of Winners & Runners up.


Previous MLAs of Sanakhemundi

List of Vidhan Sabha seats in Odisha


Chief Electoral Officer (CEO) of Odisha

..