Holenarasipur Karnataka Vidhan Sabha (Assembly) Elections – Results, Dates,

Holenarasipur Vidhan Sabha (Assembly) Elections Results – List of Winners & Runners up.


Previous MLAs of Holenarasipur

List of Vidhan Sabha seats in Karnataka


Chief Electoral Officer (CEO) of Karnataka

..