B.T.M layout Karnataka Vidhan Sabha (Assembly) Elections – Results, Dates,

B.T.M layout Vidhan Sabha (Assembly) Elections Results – List of Winners & Runners up.


Previous MLAs of B.T.M layout

List of Vidhan Sabha seats in Karnataka


Chief Electoral Officer (CEO) of Karnataka

..