Kerala Janapaksham

Contact Us

Party Office
PURA-36,
Shyamala Nivas,
Poojappura P.O.,
Thiruvananthapuram -695012.